Κβαντική

Βιοανάδραση

Δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα
με το ίδιο σκεπτικό
που είχαμε όταν το δημιουργήσαμε. Albert Einstein

Εξειδικευμένη Αντιμετώπιση

Τι είναι η Βιοανάδραση;

Η Βιοανάδραση (Biofeedback) είναι μια ευρέως εφαρμοσμένη τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς της υγείας (π.χ. το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα [EEG], το ηλεκτρομυογράφημα [EMG], το ηλεκτροκαρδιογράφημα [ECG], η μαγνητική τομογραφία [MRI]). Μετράει την φυσική αντίδραση του οργανισμού (Galvanic Skin Resistance [GSR]) ή αλλιώς την ηλεκτρο-δερματική απόκριση (Electrodermal Response [EDR]) με ηλεκτρικά σήματα μέσω ηλεκτροδερμικών αισθητήρων. Η GSR είναι τόσο ευαίσθητη που μπορεί ακόμη και να μετρήσει τις διακυμάνσεις των συναισθημάτων. Οι συσκευές Βιοανάδρασης είναι σε θέση να καταγράψουν τα αναλογικά ηλεκτρικά σήματα των οργανισμών και να τα μεταφράσουν σε χρήσιμες πληροφορίες μέσω πολύπλοκων αλγοριθμικών λογισμικών.

Τι είναι η Κβαντική Ιατρική Βιοανάδραση;

Eίναι η συνένωση της κλασικής βιοανάδρασης με την κβαντική επιστήμη. Η κβαντική επιστήμη εξηγεί πώς το σώμα μας είναι ηλεκτρομαγνητική ταλαντευόμενη ενέργεια. Τα κύτταρα μας εκπέμπουν και δέχονται ενέργεια και κάθε λειτουργία έχει το δικό της εύρος παλμικής συχνότητας. Επειδή είμαστε δονητικά, ηλεκτρομαγνητικά όντα, επηρεαζόμαστε από οτιδήποτε ηλεκτρικό, μαγνητικό ή δονητικό. Όταν η δονητική συχνότητα κάποιων κυττάρων αλλάζει στο σώμα, σημαίνει ότι υπάρχουν φυσικά, συναισθηματικά ή περιβαλλοντικά μπλοκαρίσματα που δεν επιτρέπουν στα κύτταρα του συστήματος να είναι απόλυτα συγχρονισμένα και να λειτουργούν όπως φυσικά έχουν σχεδιαστεί. Σε ένα απόλυτα υγιές σώμα όλα τα κύτταρα αυτού του ζωντανού συστήματος είναι απόλυτα συγχρονισμένα, όπως μια χορωδία τραγουδά σε τέλεια αρμονία. Οποιαδήποτε ασθένεια ή σύμπτωμα είναι ένδειξη ότι κάποια κύτταρα έχουν αποσυντονιστεί με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν σε τάξη.

Η Kβαντική Bιοανάδραση χρησιμοποιεί αισθητήρες για την παρακολούθηση των φυσιολογικών δεικτών χαλάρωσης, όπως η θερμοκρασία του δέρματος και της έντασης των μυών. Επεκτείνει την κλασική βιοανάδραση χρησιμοποιώντας γαλβανική απόκριση δέρματος (GSR) μαζί με τη σύγχρονη τεχνολογία υπολογιστών για να ανιχνεύσει την απόκριση του οργανισμού σε τρία επίπεδα –σωματικό, πνευματικό, συναισθηματικό- (μερικές φορές αυτό ονομάζεται υπερσυνείδητο) με μια μεγάλη ποικιλία δεικτών στρες.

Η Κβαντική Βιοανάδραση είναι μια εξελιγμένη τεχνική βιοανάδρασης που βασίζεται σε προηγμένες κβαντικές επιστημονικές αρχές που προωθούν μια βαθύτερη κατανόηση της υγείας και της θεραπείας. Μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, επιτυγχάνεται η κατάσταση της χαλάρωσης και παρέχεται συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη για την αναζωογόνηση, ενίσχυση και θρέψη του οργανισμού σε σωματικό, διανοητικό, συναισθηματικό και υποσυνείδητο επίπεδο με σκοπό τις θετικές αλλαγές.

Εφαρμογή Κβαντικής Βιοανάδρασης.

Η Κβαντική Ολιστική Ιατρική Βιοανάδραση εφαρμόζεται μέσω της συσκευής Κβαντικής Βιοανάδρασης του Prof. William Nelson που κυκλοφορεί με τις ονομασίες κατά σειρά εξέλιξης ECLOSION, QXCI, SCIO, ΙNDIGO, EDUCTOR, QUEX S, QUEX ED. Η ονομασία της συσκευής αλλάζει κάθε φορά που αναβαθμίζεται με νέες λειτουργίες. Ωστόσο, στην παγκόσμια αγορά, κυκλοφορούν συσκευές οι οποίες δεν προέρχονται από τον εφευρέτη Prof. Nelson, δεν είναι ιατρικά πιστοποιημένες και δεν λειτουργούν όπως ορίζει ο κλάδος της Κβαντικής Βιοανάδρασης. Συνεπώς, χρειάζεται προσοχή η επιλογή τους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όλες τις συσκευές.

Σύντομο Ιστορικό

Η ιστορία των συσκευών ξεκινά από τη δεκαετία του ’80, όπου ο Prof. William Nelson και μια ομάδα επιστημόνων της NASA εφάρμοσαν στο διάστημα την Κβαντική Βιοανάδραση ώστε να μπορούν οι αστροναύτες να ελέγχουν οι ίδιοι το σώμα τους, αφού εκεί ψηλά δεν υπάρχουν νοσοκομεία ή φαρμακεία. Το αρχικό αυτό πρόγραμμα ονομάστηκε SCENAR (Self-Controlled Energetic Neuro-Adaptive Regulation- Αυτοελεγχόμενη Νευρο-Προσαρμοστική Ρύθμιση). Λειτουργεί μέσω της διέγερσης του εγκεφάλου με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό σήμα που οδηγεί το νευρικό σύστημα στην παραγωγή νευροπεπτιδίων, τα οποία είναι μόρια-κλειδιά για την αυτορρύθμιση του σώματος.

Σύντομη Παρουσίαση της Μεθόδου

Πρώτη Συνεδρία: Στην πρώτη συνεδρία Κβαντικής Βιοανάδρασης γίνονται κατανοητές οι αιτίες που «κρύβονται» πίσω από τα συμπτώματα. Αρχικά γίνεται μια αξιολόγηση του οργανισμού και δίνεται στο άτομο μια έκθεση 35 σελίδων για τα ειδικά στρεσογόνα του. Αυτό προκαλεί την επίγνωση του ατόμου για τη φάση του οργανισμού του, τις συνήθειες του, το περιβάλλον του και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας του.

Η ίδια η συσκευή παρέχει στον χειριστή πληροφορίες, τις οποίες καλείται να ερμηνεύσει, ώστε να δώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση της σωματικής ή ψυχολογικής υγείας και την μείωση των αιτιών που προκαλούν δυσλειτουργία. Γι’ αυτό τον λόγο ο χειριστής της συσκευής παίζει καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα των συνεδριών. Είναι απαραίτητο να έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και συγκεκριμένη πιστοποίηση, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει σωστές ερμηνείες των αποτελεσμάτων, να έχει επάρκεια γνώσεων για την επιλογή των προγραμμάτων βάσει τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και να μπορεί να παρέχει ακριβείς προτάσεις για τη μείωση των αιτιών πίσω από τα συμπτώματα, διαφορετικά οι συνεδρίες δεν μπορούν να επιφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Διαδικασία: Tο σώμα ανταλλάσσει πληροφορίες με τη συσκευή μέσω μιας κυκλικής διαδικασίας που ονομάζεται Cybernetic Loop. Είναι μια τρισδιάστατη επικοινωνία μεταξύ της συσκευής, του ανθρώπου και του υπολογιστή. Κατά την ανίχνευση εναρμονίζεται με χιλιάδες ενεργειακές αντιδράσεις με ρυθμό 1000 Hz/sec και καταγράφει τον βαθμό στον οποίο αντιδρά το σώμα (διαδικασία Xrroid) καθώς ελέγχει σε συνεχόμενο ρυθμό τον πελάτη μετρώντας την πρόοδο του. Η λειτουργία αυτόματης εστίασης (Αutofocus function) λειτουργεί σε συνδυασμό με το Cybernetic Loop για να επιτρέψει στον επαγγελματία της Kβαντικής Bιοανάδρασης να εξατομικεύσει την συνεδρία σύμφωνα με τις πολύ λεπτομερείς και συγκεκριμένες ατομικές βιοχημικές ανάγκες του κάθε ατόμου. Υπάρχουν βέλτιστες τιμές για την τέλεια φυσική κατάσταση, τις οποίες η συσκευή μπορεί να προσαρμόσει και να εξισορροπήσει.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος, υπολογίζει το ποσοστό αλλαγής, δίνοντας μια τιμή αποκατάστασης (rectification value). Αυτό παρέχει ένα τεράστιο όφελος στον επαγγελματία της Κβαντικής Ιατρικής Βιοανάδρασης και στον πελάτη, διότι δίνει τη δυνατότητα παρατήρησης με ακρίβεια της ανταπόκρισης του οργανισμού στην παρέμβαση κάθε στιγμή.

Οι αρχές του «Ιπποκράτειου όρκου» της σύγχρονης ιατρικής ενσωματώνονται στην λειτουργία των συσκευών Κβαντικής Βιοανάδρασης, αποτρέποντας τους επαγγελματίες να προκαλέσουν κάποιο ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Περιέχει έναν ενσωματωμένο συναγερμό (Built-in Alarm) ο οποίος ενεργοποιείται όταν ο πελάτης έχει φτάσει στη μέγιστη εκπαιδευτική του δυνατότητα κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος. Το λογισμικό της συσκευής ενδέχεται να σταματήσει τη συνεδρία εάν για οποιονδήποτε λόγο το άτομο δεν ανταποκρίνεται με έναν ασφαλή, υγιή ή ικανοποιητικό τρόπο.

Γιατί η Κβαντική Βιοανάδραση είναι σημαντική στη διαχείριση του στρες;

Σύμφωνα με έρευνα της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Stanford, η οποία δημοσιεύθηκε το 1998 από τον καταξιωμένο βιολόγο Δρ Bruce Lipton, το άγχος φάνηκε να είναι η αιτία τουλάχιστον του 95% όλων των ασθενειών και των νόσων. Ο Δρ Lipton αναφέρει ότι το υπόλοιπο 5% είναι γενετικό και έχει προκληθεί από κάποιο στρες που ανήκει στην προϊστορία του ασθενή. Με άλλα λόγια, εξηγεί πως αυτό που θεωρούμε γενετική ή οικογενειακή προδιάθεση για μια συγκεκριμένη ασθένεια ή πρόβλημα υγείας, δημιουργήθηκε αρχικά από μια αγχωτική κατάσταση ή ένα γεγονός, κάπου στο οικογενειακό δέντρο του ατόμου.

Η σχέση του στρες με το ανοσοποιητικό σύστημα αναφέρεται επίσης από τα Κέντρα Ελέγχου Νόσων (Centers for Disease Control [CDC]) των Η.Π.Α όπως και οι Έρευνες από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Η.Π.Α (ΝΙΗ) αναφέρουν πως το στρες παίζει ρόλο σε τουλάχιστον 87% όλων των ασθενειών. Σχεδόν οποιαδήποτε έγκυρη πηγή συμφωνεί – έρευνες του Harvard, του Yale, του Vanderbilt, της κλινικής Mayo, και ο κατάλογος συνεχίζεται. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του Harvard:

«Το υπερβολικό άγχος για πολύ καιρό δημιουργεί αυτό που είναι γνωστό ως χρόνιο στρες το οποίο έχει συνδεθεί με καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια και μπορεί επίσης να επηρεάσει τον καρκίνο και τις χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.»

Χιλιάδες ερευνητικά άρθρα αποδεικνύουν ότι το στρες μπορεί να είναι ένας παράγοντας σε οποιαδήποτε ασθένεια εξηγώντας πώς μεταβάλλει τη βιοχημεία, την νευρολογική λειτουργία και μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένων στρεσογόνων περιόδων μπορεί να υπάρξουν σοβαρές ψυχικές και σωματικές δυσλειτουργίες όπως:

 • Ορμονικές ανισορροπίες
 • Κατάθλιψη
 • Ινομυαλγία
 • Πονοκέφαλοι
 • Απότομες αλλαγές διάθεσης
 • Καρδιακές προσβολές
 • Χρόνια κόπωση
 • Άσθμα
 • Εγκεφαλικό
 • Δυσκοιλιότητα και γαστρεντερικές διαταραχές
 • Ελλειμματική προσοχή
 • Υπέρταση
 • Αϋπνία
 • Χρόνιος πόνος
 • Ημικρανίες
 • Αυτοάνοσες ασθένειες
 • Διαβήτης τύπου 2
 • Εθιστικές συμπεριφορές
 • Ψυχικές διαταραχές
 • Άγχος και ανησυχία
 • Απώλεια μνήμης
 • Διατροφικές διαταραχές (Παχυσαρκία, Βουλιμία, Ανορεξία κ.τλ.)
 • Τραυματισμούς μυών και αιμοφόρων αγγείων που μπορούν να οδηγήσουν ή / και να συμβάλλουν στον πόνο, την ένταση, στα κυκλοφορικά προβλήματα

Με την Κβαντική Βιοανάδραση μπορούμε να δούμε που μπορεί να βρίσκεται “κρυμμένο” το στρες στις καταστάσεις σωματικής, νοητικής ή συναισθηματικής εξάντλησης και να συνθέσουμε μια νέα εικόνα με σκοπό τη βέλτιστη υγεία σε όλα τα επίπεδα.

Τι μπορεί να προκαλέσει στρες;

Το στρες δεν είναι μόνο μια νοητική ή συναισθηματική κατάσταση κόπωσης ή αγωνίας που μπορεί να μας δημιουργηθεί από την εργασία μας ή από έναν τσακωμό. Το στρες μπορεί να προκύψει από σωματικές, συναισθηματικές ή χημικές αιτίες. Αρκετοί άνθρωποι θεωρούν ότι δεν βιώνουν στρες γιατί δεν νιώθουν κάποια συναισθηματική ένταση. Η συναισθηματική ένταση δεν είναι πάντοτε η ένδειξη του οργανισμού ότι βιώνει στρες. Παρακάτω θα αναφερθούν ενδεικτικά κάποιοι από τους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν στρες στον οργανισμό:

 • Τα αλλεργιογόνα, που περιλαμβάνουν αρωματικά έλαια, καυσαέρια αυτοκινήτων, καφεΐνη, latex, νικοτίνη, γύρη, μόλυνση, τομπάκο, κατάλοιπα χημικών τοξικών και συγκεκριμένους κατ’ άτομο αλλεργιογόνους παράγοντες, προκαλούν στρες μειώνοντας τις σωματικές λειτουργίες και τη νοητική ενέργεια, φέρνοντας λήθαργο και αποδυναμώνοντας το ανοσοποιητικό σύστημα.
 • Τα βακτήρια και οι ιοί, οι βακτηριακές και ιογενείς μολύνσεις μειώνουν την αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, επιβραδύνουν τις σωματικές λειτουργίες, ελαττώνουν την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και την σωματική και νοητική ενέργεια, προκαλώντας έτσι στρες.
 • Τα χημικά, όπως καθαριστικά, μυκητοκτόνα, αυξητικές ορμόνες, φυτοκτόνα, παρασιτοκτόνα, βαφές, και τα περισσότερα τεχνητά χημικά, επιτίθενται στο ανοσοποιητικό σύστημα περιορίζοντας την αναπνοή και την πρόληψη οξυγόνου, μειώνει την ικανότητα του σώματος να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά και αυξάνει την οξύτητα των ανθρώπινων κυττάρων, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό στρες.
 • Η αφυδάτωση, που προκαλείται από την έλλειψη στην πρόληψη νερού, υπερβολική εφίδρωση, διάρροια, υπερβολική ενούρηση, κατανάλωση μεγάλης ποσότητας καφέ ή ανθρακούχων ποτών ή αναψυκτικών, και η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ανθυγιεινών τροφών, εξασθενεί την ικανότητα του σώματος να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο σε επίπεδο κυτταρικής λειτουργίας και προκαλείται έτσι στρες.
 • Τα συναισθηματικά θέματα, είτε άλυτα, είτε υπό επίλυση, είτε λυμένα, όλα έχει φανεί ότι αποτελούν σημαντικές αιτίες στρες.
 • Η επαγγελματική απασχόληση σε μία δουλειά που δεν αγαπούμε, φαίνεται να είναι σημαντική αιτία στρες.
 • Η υπερπροσπάθεια κάθε είδους έχει φανεί ως σημαντική αιτία στρες.
 • Τα fast food, που περιλαμβάνουν μερικώς υδρογονωμένα λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά, προϊόντα τεχνητού χρωματισμού, τεχνητά βελτιωτικά γεύσης, τεχνητά συμπληρώματα κορεσμού της όρεξης, τεχνητά αρωματικά, γλυκαντικά και συντηρητικά, όλα τοξικά για τον ανθρώπινο οργανισμό, και για αυτό είναι αιτίες στρες.
 • Τα οικονομικά προβλήματα έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν σημαντικούς στρεσογόνους παράγοντες.
 • Οι μύκητες και οι μυκητοειδείς μολύνσεις, είτε λόγω κατάποσης είτε εισπνοής, που επιτίθενται στο σώμα είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά, είναι επιβλαβή για κάθε μορφή ζωής και τα υποπροϊόντα των μυκητοειδών μολύνσεων είναι τοξικά για κάθε έμβιο οργανισμό, προκαλώντας έτσι στρες και μυριάδες ψυχολογικά και ιατρικά άγχη.
 • Οι γενετικά τροποποιημένες τροφές, αρκετές έρευνες έχουν βρεί ότι προκαλούν άσθμα, προβλήματα προσοχής, προβλήματα ισορροπίας, συμπεριφοράς, συγκέντρωσης και πέψης, ζητήματα στη λίμπιντο, προβλήματα μνήμης, μεταβολισμού, αντίληψης, σεξουαλικές δυσλειτουργίες και άλλες διαταραχές, προκαλώντας έτσι στρες.
 • Οι πονοκέφαλοι και οι ημικρανίες προκαλούνται συνήθως από στρες, παρότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει κάποιος βιολογικός παράγοντας που τους προκαλεί. Αλλά ακόμη και τότε, το στρες μπορεί να είναι η υποβόσκουσα αιτία αυτής της βιολογικής δυσλειτουργίας. Και σε κάθε περίπτωση, οι πονοκέφαλοι και οι ημικρανίες αποτελούν σημαντικές αιτίες στρες.
 • Τα βαρέα μέταλλα, που συνήθως περιλαμβάνουν αρσενικό, υδράργυρο και μόλυβδο, ενοχοποιούνται για προβλήματα σε αδρεναλίνη, οστά, μυελό των οστών, εγκέφαλο, κυκλοφορικό σύστημα, αυτιά, μάτια, χοληδόχο κύστη, καρδιά, γαστρεντερικό, νεφρούς, συκώτι, πνεύμονες, λεμφικό σύστημα, πάγκρεας, υπόφυση, δέρμα, σπλήνα, λαιμό, θυρεοειδή, θύμο αδένα, και άλλα προβλήματα, προκαλώντας έτσι στρες.
 • Η ακτινοβολία των τροφίμων έχει φανεί ότι μειώνει τη ζωτική δύναμη και ελαττώνει σημαντικά τη θρεπτική αξία της τροφής. Αλλά βάσει νόμου, όλα τα είδη διατροφής που εισάγονται στις Η.Π.Α και στο μεγαλύτερο μέρος του πολιτισμένου κόσμου ακτινοβολείται.
 • Η έλλειψη ύπνου και τα προβλήματα ύπνου, που προκύπτουν είτε από συναισθηματικά, ή ψυχολογικά ή ιατρικά ζητήματα αποτελεί σημαντική αιτία στρες
 • Η χαμηλή αυτό-αντίληψη, που προκαλείται είτε από βακτηριακές ή μυκητώδεις ή ιογενείς μολύνσεις, φτωχή θρέψη, τοξικά χημικά, ορμονική ανισορροπία ή άλλους λόγους, είναι γνωστό ότι προκαλεί στρες.
 • Οι ιατρικές ή ψυχολογικές καταστάσεις, ασθένειες ή διαταραχές, διαγνωσμένες ή όχι, θεραπευμένες ή όχι, βελτιωμένες ή όχι, είναι γνωστές αιτίες στρες.
 • Η ακτινοβολία μικροκυμάτων από κινητά τηλέφωνα, φούρνους μικροκυμάτων, φορητά ραδιόφωνα και τηλέφωνα, συσκευές τηλεόρασης και άλλες πηγές είναι γνωστοί στρεσογόνοι παράγοντες με ποικίλες επιδράσεις στους ανθρώπους.
 • Οι διατροφικές ανεπάρκειες, είτε προκαλούνται από ασθένειες, διαταραχές, φτωχή θρέψη ή χαμηλή απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, είναι αιτίες στρες.
 • Η επαγγελματική υπεραπασχόληση είναι γνωστή αιτία στρες.
 • Ο πόνος κάθε είδους, περιλαμβανομένων του σωματικού τραυματισμού, νοητικού ή συναισθηματικού τραύματος ή ψυχολογικών ζητημάτων είναι σημαντική αιτία στρες.
 • Τα παράσιτα περιλαμβανομένων χιλιάδων μη ανιχνεύσιμων ιατρικά παρασίτων, κατακλύζουν το ανθρώπινο σώμα και εξασθενούν την θρεπτική δύναμη και την ενέργεια του σώματος, προκαλώντας έτσι στρες.
 • Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και άλλα τοξικά χημικά εμπλέκονται με κάθε σωματική και νοητική ασθένεια, διαταραχή ή γνωστή στην επιστήμη κατάσταση, προκαλώντας έτσι στρες.
 • Τα προβλήματα σχέσεων κάθε είδους έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν σημαντικά επίπεδα στρες.

Ποιά είναι τα αποτελέσματα της Κβαντικής Βιοανάδρασης;

Η Κβαντική Βιοανάδραση έχει αποδειχθεί βοηθητική στη μείωση του στρες και της υπερέντασης που μπορεί να σχετίζεται με ασθένειες ή/και με τραυματισμούς φυσικούς ή συναισθηματικούς. O εγκέφαλος εκπαιδεύεται στη λειτουργική διαχείριση του στρες όταν το άτομο έρχεται σε επαφή με μια στρεσογόνα κατάσταση και ταυτόχρονα μπορεί να απελευθερώσει το ήδη υπάρχον στρες της καθημερινότητας του. Δίνεται η δυνατότητα ανίχνευσης σε βάθος των παραγόντων που προκαλούν στρες και η εστίαση στην αντιμετώπιση αυτών. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζεται η «ρίζα» του στρες και γίνεται εφικτή η βελτίωση της υγείας σε ολιστικό επίπεδο. Επίσης αναφέρει κάποια προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να προκαλέσουν στρες και είναι πιθανό να αρχίζουν να «χτίζουν» μια ασθένεια. Ενημερώνει για τους δυναμικούς ρόλους της διατροφής, της ενυδάτωσης και της κοινωνικής υποστήριξης και δίνει προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του στρες που μπορεί να δημιουργείται από διάφορους παράγοντες (βλ. ερ.”Τι μπορεί να προκαλέσει στρες;”).

Η αποφυγή του στρες είναι σχεδόν αδύνατη, όμως η αντιστάθμιση των επιζήμιων επιπτώσεων του είναι εφικτή, μέσω της απόκρισης στη χαλάρωση (relaxation response) με τη χρήση της Κβαντικής Βιοανάδρασης. Το άτομο εισέρχεται σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης που είναι το πολικό αντίθετο της απόκρισης στο στρες. Η χαλάρωση θέτει τα φρένα στο στρες και φέρνει το σώμα και το νου πίσω σε μια κατάσταση ισορροπίας.

Όταν η απόκριση της χαλάρωσης είναι ενεργοποιημένη, σε οργανικό επίπεδο γίνονται τα εξής:

 • Ο καρδιακός ρυθμός επιβραδύνεται ή σταθεροποιείται
 • Η αναπνοή γίνεται πιο αργή και βαθύτερη
 • Η πίεση του αίματος σταθεροποιείται
 • Οι μύες χαλαρώνουν
 • Αυξάνεται η ροή αίματος στον εγκέφαλο

Εκτός από τις παραπάνω φυσικές επιδράσεις, η χαλάρωση με τη χρήση της Κβαντικής Βιοανάδρασης προσφέρει μια καταπραϋντική και ευεργετική εμπειρία. Τα πλεονεκτήματα της Κβαντικής Βιοανάδρασης μπορεί να είναι:

 • Δυνατότητα για πιο γρήγορη χαλάρωση
 • Αυξημένη μυϊκή κινητικότητα και ευελιξία
 • Βελτιωμένη γενική κατάσταση υγείας
 • Μείωση στην ένταση του πόνου
 • Λιγότερη προσοχή στον πόνο και στους στρεσογόνους παράγοντες
 • Μείωση του στρες, της έντασης και της νευρικότητας
 • Λιγότερες κρίσεις πανικού
 • Μείωση φοβιών
 • Μείωση του βάθους της κατάθλιψης
 • Μεγαλύτερη ικανότητα στη διαχείριση του άγχους
 • Βαθύτερη κατάσταση χαλάρωσης κατά τη διάρκεια του ύπνου
 • Αυξημένη νοητική διαύγεια
 • Καλύτερη εστίαση προσοχής
 • Βελτιωμένη μνήμη
 • Βαθύτερη συγκέντρωση
 • Μείωση αρνητικών συναισθημάτων
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Ενίσχυση κινήτρων
 • Αντιμετώπιση ψυχοσωματικών διαταραχών
 • Μείωση εκφυλισμού των κυττάρων (γήρας)
 • Ενδυνάμωση ανοσοποιητικού συστήματος

Τι έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί;

Ενδεικτικά, οι παρακάτω δημοσιευμένες έρευνες υποστηρίζουν τη γενική επιστήμη της βιοανάδρασης και της εφαρμογές της ως αποτελεσματικές θεραπείες για ένα μεγάλο εύρος κλινικών περιπτώσεων.

 • Βιοανάδραση στη Θεραπεία του φαινομένου “Phantom Limb Pain” (o όρος υποδηλώνει το ακρωτηριασμένο άκρο και την αναφερόμενη, από τα ακρωτηριασμένα άτομα, παρουσία αισθήσεων (πόνου, μουδιάσματος κτλ.) στο εν λόγω μέλος)

Biofeedback in the Treatment of Phantom Limb Pain: A time- Series Analysis – Harden, N.R., Houle, T.T., Green, S., Rembe, T.A, Weinland, S.R.m Colio, S., et al. (2005)

Applied Psychopsysiology and Biofeedback, 30 (1), 83-93

 • Βιανάδραση στη Θεραπεία του Πονοκεφάλου και Άλλων Πόνων της Παιδικής Ηλικίας

Biofeedback in the Treatment of Headache and Other Childhood Pain –  Herman, C., & Blanchard, E.B. (2002).

Applied Psychopsysiology and Biofeedback, 27(2), 143-162

 • Βιοανάδραση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Combined Heart Rate Variability and Pulse Oximetry Biofeedback for Chronic Obstuctive Pulmonary Disease: Preliminary Findings – Giardino, N.D., Chan, L., & Borson, S. (2004).

Applied Psychopsysiology and Biofeedback, 29(2), 121-133.

 • Βιοανάδραση για την Σταθεροποίηση της Αρτηριακής Πίεσης

Biofeedback of R-Wave-to Pulse Interval Normalizes Blood Pressure – Rau,H., Buhrer, M., & Weitkunat, R. (2003).

Applied Psychopsysiology and Biofeedback, 28(1), 37-46.

 • Θεραπεία Βιοανάδρασης στο Άσθμα

Biofeedback Treatment for Asthma – Lehrer, P.M., Vaschillo, E., Vaschillo, B., Lu., S., Scardella, A., Siddique, M., et al. (2004).

Chest Journal, 126(2), 352-361.

 • Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας της Ηλεκτρομυογραφίας, της Γνωστικής-Συμπεριφορικής Θεραπείας και των Συμβατικών Ιατρικών Παρεμβάσεων στη Θεραπεία του Χρόνιου Μυοσκελετικού Πόνου

Comparison of the Efficacy of Electromyography, Cognitive-Behavioral Therapy, and Conservative Medical Interventions in the Treatment of Chronic Musculoskeletal Pain – Flor, H., Birbaumer, N. (1993).

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 653-658.

 • Βιοανάδραση για την Υπέρταση

Biofeedback for Hypertension – Health and Public Policy Committee, American College of Psysicians. (1985).

Annals of Internal Medicine, 102, 709-715.

 • Υποβοηθούμενη από Βιοανάδραση Χαλάρωση στην Ημικρανία: Σχέση με την Ταχύτητα Ροής του Εγκεφαλικού Αίματος στη Μέση Εγκεφαλική Αρτηρία

Biofeedback-Assisted Relaxation in Migraine Headache: Relationship to Cerebral Blood Flow Velocity in the Middle Cerebral Artery – Vasudeva, S., Claggett, A.L., Tietjen, G.E., & McGrady, A.V. (2002).

Medical College of Ohio, Toledo.

 • Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Βιοανάδρασης ως Παρέμβαση για τη Μείωση του Άγχους των Παιδιών

Evaluating the Efficacy of a Biofeedback Intervetion to Reduce Children’s Anxiety – Wenck, L.S., Leu, P.W., D’Amato, R.C. (1996).

Journal of Clinical Psychology, 52, 469-473.

 • Βιοανάδραση στη Θεραπεία της Καρδιακής Ανεπάρκειας

Biofeedback in the treatment of heart failure. – McKee MG, Moravec CS.

Department of Psychiatry and Psychology, Cleve Clin J Med. 2010 Jul;77 Suppl 3:S56-9

 • Βιοανάδραση για τους Πονοκεφάλους

Biofeedback for headaches.

Schmerz. 2010 Jun;24(3):279-88; quiz 89.

Kropp P, Niederberger

 • Παρατεταμένη Βιοανάδραση Ηλεκτρομυογραφήματος Βελτιώνει τη λειτουργία των πάνω άκρων σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση

Prolonged Electromyogram Biofeedback Improves Upper Extremity Function in Clindren With Cerebral Palsy. – Bloom R., Przekop A., Sanger TD.

Stanford University, Stanford, California.J Clild Neurol. 2010 Jun 4.

Τι προγράμματα έχει η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης;

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκαθορισμένα πρωτόκολλα μείωσης στρες ή προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές προγραμμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε απεριόριστους συνδυασμούς για να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Επιπλέον, έως και έξι προγράμματα είναι σε θέση να τρέχουν ταυτόχρονα για ένα εξαιρετικά συνεργιστικό και ενισχυμένο αποτέλεσμα.

Δείγμα προγραμμάτων Κβαντικής Βιοανάδρασης:

 • Hλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG)
 • Hλεκτρομυογράφημα (EMG)
 • Hλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)
 • Υπερσύγχρονη Μέθοδος Μείωσης Βάρους
 • Αυτοάνοσα
 • Ενδυνάμωση Ανοσοποιητικού Συστήματος
 • Χρόνιες Φλεγμονές
 • Σπονδυλική ροή
 • Εξάλειψη εξαρτήσεων (κάπνισμα, αλκοόλ, ζάχαρη κ.λπ.)
 • Αντιγήρανση σε κυτταρικό επίπεδο – Τελομερή και DNA προφίλ
 • Τοξικό Φορτίο Κυττάρων Ομοτοξικολογία (μείωση τοξικότητας)
 • Μύκητες, Candida, Παράσιτα, Βακτήρια, Ιοί, κ.λπ.
 • Γαστρεντερικές Διαταραχές, Πεπτικά Προβλήματα, Χλωρίδα Εντέρου
 • Προφίλ Βιταμινών, Ιχνοστοιχείων, Μετάλλων, Αμινοξέων κ.λπ.
 • Ορμονική Ισορροπία (Quantum Hormonology)
 • Ρύθμιση Μεταβολισμού
 • Ρύθμιση Νευροδιαβιβαστών
 • Αντιμετώπιση Χρόνιας Κόπωσης και Αϋπνίας
 • Ρύθμιση Ύπνου
 • Μυϊκή Ενδυνάμωση
 • Ενίσχυση Ανοσοποιητικού Συστήματος
 • Ανίχνευση και Μείωση Οξείδωσης από Ελεύθερες Ρίζες
 • Ενίσχυση Νοητικών Λειτουργιών (SuperLearning)
 • Ρύθμιση Παρασυμπαθητικού Συστήματος
 • Ρύθμιση Συμπαθητικού Συστήματος
 • Ρύθμιση Πνευμονογαστρικού Νεύρου (Vagus Nerve)
 • Μείωση και Ανακούφιση Πόνου
 • Μείωση Στρες
 • Νευρογλωσσικό Πρόγραμμα (NLP)
 • Συναισθηματογράφημα (Συναισθηματική Ισορροπία)
 • Πρόγραμμα Κυτταρικής Μνήμης (NLP Unconscious Reactivity)
 • Οξυγόνωση Κυττάρων
 • Χρωματοθεραπεία
 • Κβαντική Αιματολογία (Dark Field Analysis)
 • Οδοντιατρικό Πρόγραμμα (TMJ- Kροταφογναθικές Διαταραχές)
 • Κβαντική Ομοιοπαθητική

Ειδικά για αθλητές:

 • Αποκατάσταση Τραυματισμών
 • Ενίσχυση Συγκέντρωσης
 • Θετικός Νοητικός Οραματισμός
 • Ενίσχυση Θέλησης για νίκη
 • Ενίσχυση Ετοιμότητας
 • Mείωση Αρνητικών Συναισθημάτων
 • Ορμονική Ισορροπία

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την Κβαντική Βιοανάδραση;

Γιατροί, Ψυχολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, Διαιτολόγοι/Διατροφολόγοι και άλλοι θεραπευτές από ένα μεγάλο εύρος συμπληρωματικών ειδικοτήτων χρησιμοποιούν την Κβαντική Βιοανάδραση σαν μία επιπλέον τεχνική για να βοηθήσουν τους πελάτες τους στη διαχείριση του στρες και του πόνου και να τους διδάξουν πώς να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους, κάνοντας θετικές αλλαγές στις σωματικές καταστάσεις και στη συνολική υγεία τους, καθώς η συσκευή της Κβαντικής Βιοανάδρασης δίνει την δυνατότητα ανίχνευσης της αιτίας πίσω από τα συμπτώματα τους.

Γυμναστές/ Personal Trainers, επαγγελματίες αθλητές και προπονητές, αθλητές Ολυμπιακών Αγώνων, χρησιμοποιούν την Κβαντική Βιοανάδραση για να ενισχύσουν την απόδοση των αθλητών. Η μείωση του στρες και η διαχείριση του πόνου μπορεί πραγματικά να προσφέρει στους αθλητές ένα πλεονέκτημα στο άθλημά τους. Οι επαγγελματίες της Κβαντικής Βιοανάδρασης λαμβάνουν σήμερα αναγνώριση παγκοσμίως για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων δουλεύοντας με Ολυμπιακούς αθλητές και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες σε πρωτοπόρα στον αθλητισμό έθνη.

Άτομα για προσωπική χρήση των ίδιων και των οικογενειών τους χρησιμοποιούν την Κβαντική Βιοανάδραση για την παρακολούθηση και διαχείριση όλων των ειδών του στρες εντός οικογένειας, έπειτα από την κατάλληλη εκπαίδευση για τη χρήση της συσκευής Κβαντικής Βιοανάδρασης. Επίσης πολλά άτομα όταν ολοκληρώνουν την Πιστοποίηση Ειδικού στην Κβαντική Βιοανάδραση (στο Quantum Academies, Beverly Hills, California, USA) μπορούν να αρχίσουν ιδιωτική πρακτική.

Πώς η Κβαντική Βιοανάδραση μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες αθλητές;

Η Κβαντική Βιοανάδραση έχει χρησιμοποιηθεί τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε Ολυμπιακούς αθλητές για πάνω από 30 χρόνια. Η ικανότητα βελτίωσης της συγκέντρωσης, του ελέγχου του νου, του σώματος και η συνολική αποδοτικότητα των αθλητών είναι καλά τεκμηριωμένη. Η Κβαντική Βιοανάδραση έκανε το Ολυμπιακό της ντεμπούτο το 2008 στο Ομοσπονδιακό Αθλητικό Νοσοκομείο στο Πεκίνο (Beijing Sports Medicine Hospital). Για τέσσερις μήνες πριν από τους Αγώνες του Πεκίνου, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1000 συνεδρίες με 50 γιατρούς και πάνω από 200 αθλητές των Εθνικών και Ολυμπιακών Ομάδων της Κίνας. Τριάντα δύο από τους 100 ολυμπιονίκες της Κίνας ήταν συμμετέχοντες στο πρόγραμμα της Κβαντικής Βιοανάδρασης.

Λεπτές παράμετροι όπως η διατροφή, τα ανόργανα άλατα, τα συναισθήματα, οι αλλεργίες, μπορούν να αναδείξουν τους νικητές μιας Ολυμπιακής κατηγορίας που συγκρίνονται με ίντσες και κλάσματα του δευτερολέπτου από τους συναγωνιστές τους. Για παράδειγμα, οι διατροφικές ανεπάρκειες μπορεί να μειώσουν την αντοχή, να επηρεάσουν τον ύπνο, να προκαλέσουν μυϊκές κράμπες και να μειώσουν την απόδοση και την αποκατάσταση με αμέτρητους τρόπους.

Τα πρώτα σημάδια δυσφορίας εκτίθενται από το βιολογικό πεδίο του σώματος και μόνο η δοκιμή ηλεκτροφυσιολογικής αντιδραστικότητας (EPR) είναι ικανή για αυτό το είδος λεπτών μετρήσεων. Η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης μετράει τις αντιδράσεις του ίδιου του αθλητή, χρησιμοποιώντας τις δικές του βασικές γραμμές ως έλεγχο, αντί να τα συγκρίνει με ένα “πρότυπο”, αν και τα αποτελέσματα συσχετίζονται καλά με τις τυπικές διαγνωστικές εξετάσεις όταν τα περιστατικά είναι πιο προχωρημένα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ατομικές ανάγκες κάθε αθλητή μπορούν να εξακριβωθούν και να διορθωθούν προληπτικά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τρισδιάστατα γραφικά υψηλής τεχνολογίας που επιτρέπουν στον αθλητή να αλληλεπιδρά οπτικά με το πρόγραμμα, πράγμα που προκαλεί μια σύνδεση μυαλού-σώματος.

Πρόληψη και θεραπεία τραυματισμών

Όταν οι αθλητές είναι υγιείς, ισορροπημένοι και έχουν καλές στρατηγικές διαχείρισης στρες, τότε η πιθανότητα για τραυματισμούς μειώνεται. Με την παρακολούθηση του αθλητή για τις πρώτες ενδείξεις κινδύνου, είναι ευκολότερο να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί η υπερβολική προπόνηση, η ελλιπής αποκατάσταση, η αϋπνία, η διατροφική ανισορροπία ή άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες τραυματισμού. Όταν όμως συμβεί κάποιος τραυματισμός, τα προγράμματα Κβαντικής Βιοανάδρασης, σε συνδυασμό με τις συνήθεις ιατρικές παρεμβάσεις, καταφέρνουν να επιταχύνουν δραματικά την επούλωση και την αποκατάσταση.

Αποκατάσταση/ Ανάρρωση

Κατά τη διάρκεια των έντονων κύκλων προπονήσεων καθώς και όταν οι αθλητές πλησιάζουν περισσότερο στο μέγιστο του δυναμικού τους, συχνά παρουσιάζουν θέματα με τον ύπνο, την πέψη και την ενέργεια τους. Καθώς το σώμα στρεσάρεται, το αυτόνομο νευρικό σύστημα κολλάει σε μια «συμπαθητική-κυρίαρχη» κατάσταση, η οποία αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού, λοίμωξης και απόσπασης της προσοχής. Οι υπερβολικές απαιτήσεις στην προπόνηση απαιτούν ποιοτική ξεκούραση και χρόνο για ανάκαμψη. Όλοι οι αθλητές εντυπωσιάζουν με το βελτιωμένο χρόνο αποκατάστασης όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης τακτικά. Η γρήγορη ανάκαμψη μεταφράζεται σε καλύτερη αντοχή στην προπόνηση και στη βέλτιστη προετοιμασία για τον αγώνα.

Ψυχολογία

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ικανότητες του συστήματος Κβαντικής Βιοανάδρασης είναι η παροχή πληροφοριών για τις ψυχικές και συναισθηματικές καταστάσεις. Με έναν εξειδικευμένο χειριστή, πολύ συγκεκριμένα συναισθηματικά στρες μπορούν να αποκαλυφθούν με ακρίβεια. Η συζήτηση σχετικά με το συναισθηματικό στρες με τους αθλητές συμβάλλει στην επικύρωση των συναισθημάτων τους και τους βοηθά να κατανοήσουν συνειδητά το αντίκτυπο που έχουν οι συναισθηματικοί παράγοντες στην απόδοση.

 

Ο αθλητισμός είναι ένα μόνο μέρος της ζωής των αθλητών. Η ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις οικογενειακές ή/και διαπροσωπικές ανησυχίες, τους προπονητές τους, τα οικονομικά, την πίεση του ανταγωνισμού και άλλα γεγονότα που μπορεί να υπάρχουν στη ζωή τους, έχουν βαθιές επιπτώσεις στη δυναμική τους. Η Κβαντική Βιοανάδραση μπορεί να βελτιώσει εξαιρετικά την ψυχολογία του αθλητισμού και να δώσει το πλεονέκτημα στους προπονητές των αθλητών να τους παρέχουν τη καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης σε παιδιά;

Ναι, επειδή τα παιδιά κάποιες φορές αδυνατούν να εκφράσουν προφορικά από τι υποφέρουν. Η Κβαντική Βιοανάδραση είναι η ιδανική λύση, για να διαπιστωθεί το πρόβλημα. Η συσκευή επίσης έχει άριστα προγράμματα για προβλήματα συμπεριφοράς, υπερκινητικότητα, όπως και βελτιωτικά προγράμματα εκμάθησης (SuperLearning Programs).

Έχει χρησιμοποιηθεί η Κβαντική Βιοανάδραση σε κατοικίδια;

Ναι, οι κτηνίατροι την έχουν χρησιμοποιήσει με μεγάλη επιτυχία. Καθώς τα ζώα δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορεί να υποφέρουν από φυσικά και ψυχολογικά προβλήματα. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή της Κβαντικής Βιοανάδρασης, οι ιδιοκτήτες τους παρατηρούν μεγάλη βελτίωση στη συμπεριφορά των κατοικιδίων τους και στην ενεργητικότητά τους.

Πόσες συνεδρίες χρειάζονται;

Οι άνθρωποι που ανταποκρίνονται πολύ γρήγορα στις συνεδρίες είναι εκείνοι των οποίων ο τρόπος ζωής και οι επιλογές είναι ήδη ευθυγραμμισμένες με την καλή υγεία. Άλλοι μπορεί να χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη για τη βελτίωση της διατροφής, τις συνήθειες ύπνου και/ή την αποφυγή εθιστικών ουσιών κ.λπ. Έχει παρατηρηθεί πως όσο περισσότερο διάστημα κάποιος διατηρούσε ορισμένα μοτίβα στρες τα οποία του προκαλούσαν πόνο, ασθένεια ή δυσλειτουργία, τόσο περισσότερο χρόνο μπορεί να χρειαστεί για να αρχίσει η εκ νέου εξισορρόπηση ή επανεκπαίδευση αυτών των μοτίβων και αντιδράσεων. Γενικά συνιστάται η δέσμευση των ατόμων με την υγεία τους, επενδύοντας σε πολλαπλές συνεδρίες για να δουν και να αισθανθούν πραγματικά αποτελέσματα.

Περιληπτικά τι αφορά η Κβαντική Βιοανάδραση;

Η ίδια η ζωή αποτελείται από ενεργειακή ροή καθώς όλα είναι βασισμένα στην ηλεκτρική ενέργεια. Το σώμα αποσυντονίζεται γιατί ζούμε σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό ζωής και είμαστε εκτεθειμένοι σε πολλούς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν στρες. Τα μικροκύματα, η κινητή ακτινοβολία, η τηλεόραση, οι οθόνες του υπολογιστή κτλ., δημιουργούν ένα ηλεκτρικό νέφος που περιπλέκει το εσωτερικό ενεργειακό σύστημα του οργανισμού μας. Η Κβαντική Βιοανάδραση μπορεί να επανισορροπεί το ενεργειακό μας πεδίο και να εκτιμήσει το σύμπτωμα του οργανισμού ως «κραυγή» του σώματος με σκοπό να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί η αιτία που κρύβεται πίσω του.

Πιστοποιητικά Συσκευών Κβαντικής Βιοανάδρασης